Vítejte v naší Miniškoličce "U Ptačího stromu"

projekty EU-ESF:
Miniškolička U Ptačího stromu Ostrava Poruba
17. listopadu 753/66, Ostrava
tel.  773 840 055
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006738

Miniškolička U Ptačího stromu Hlučín
1. máje 867/5, Hlučín
tel. 773 840 050
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006860

Miniškolička U Ptačího stromu Vratimov
Strmá 937/9, Vratimov 

tel. 774 441 212

CZ..03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006869


Miniškolička Ostrava centrum

Bieblova 406/6, Ostrava
tel.  773 819 089

 

Provoz většiny našich zařízení je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropských sociálních fondů, v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Naše Miniškoličky se dle zákona o dětské skupině zabývají výchovou a vzděláváním předškolních dětí od 1 do 6 let, 

hlídáním dětí pracujících rodičů, rodičů na rodičovské dovolené i studujících.

Jsme, vybavením prostor i personálně, zabezpečeni pro profesionální péči.

V běžném provozu nabízíme 

péči o děti již od 1 roku, do 6 let
v pracovních dnech od 7 do 17  hodin 

(s možnosti půldenní či celodenní účasti). 

Bližší informace na  

www.miniskolicka-ostrava.cz 

nebo na 

tel. 774 441 212 (Ředitel společnosti)

tel. 773 841 606 (Produkční školičky)

tel. 773 842 223 (Centrální kuchyně)

Proč zvolit naši Miniškoličku?

Dokázali jsme úspěšně spojit tří nejdůležitější ukazatele, pro úspěšné provozování dětské skupiny, příjemné prostředí, dostupnou lokalitu a zkušený personál. Našim jediným cílem je vychovávat vyrovnané, spokojené a šťastné děti. Jsme hrdi na to, že můžeme provozovat vlastní síť dětských skupin. 


Příjemné prostředí

Vaše děti budou trávit čas v téměř rodinném prostředí,
kde klademe důraz na individuální přístup a "láskyplnou náruč"

Děti mají v průběhu pobytu dostatek pohybových, výtvarných a dalších aktivit vycházky, tanec, cvičení...) Za příznivých povětrnostních podmínek trávíme čas procházkami a návštěvou dětských hřišť. Protože se staráme o děti od 1. roku věku, nenavštěvujeme zařízení jako jsou kina, divadla a koupaliště.

         Dostupné  lokality

Ostrava centrum 
Bieblova 406/6, 
Ostrava - Poruba  
17. listopadu 753/66,
Hlučín 
1. máje 867/5,
Vratimov 
Strmá 937/9.
Naše Miniškoličky jsou přizpůsobeny pro pobyt 12 dětí. Mají plně vybavenou denní hernu, místnost pro spaní, jídelnu, šatnu,

sociální zařízení a kuchyňku. Dětem poskytujeme plnohodnotnou kvalitní stravu, s důrazem čerstvost a především dbáme na pitný režim.  

Zkušený personál

Náš tým tvoří učitelé, vychovatelé, zdravotní sestry, psychologové 
a sociální pedagog. 

Tím jsme schopni lépe než jiní zaručit dostatečnou výchovně vzdělávací péči. Personál splňuje podmínky kvalifikace dle § 5, odst. 5 zákona č. 247/2014 Sb.,   O poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.  Máme dlouholetou praxi ve školském a mimoškolském vzdělávání. Děti jsou u nás na prvním místě, proto se stále vzděláváme, v oboru. Díky tmu jsme schopni dětem poskytovat správné podněty ke jejich rozvoji.   


Společnost pro kreativní život, z.s.

Sídlo: Bieblova 406/6, 702 00  Ostrava

ADRESA KANCELÁŘE A CENTRÁLNÍ KUCHYNĚ 

Bukovanského 1329/33, 710 00 Slezská Ostrava

E-mail: 
informace@miniskolicka-ostrava.cz

Telefon: 

774 441 212  (ředitel společnosti)

773 841 606  (produkční školičky)