Ceník - příspěvky na provoz


Příspěvek na provoz školky od 1.3.2019

Docházka je účtovaná podle počtu dnů v průběhu daného měsíce.

Vratimov, Hlučín, Poruba, Centrum

do pěti návštěv                             250 Kč   den

do deseti návštěv                          180 Kč   den

do patnácti návštěv                       130 Kč   den

nad patnáct návštěv                      100 Kč   den


Poplatek za neodhlášený den    330 Kč   den


Strava

Celodenní                                 80 Kč(15/50/15)

Půldenní (dopol. i odpol.)         65 Kč(15/50)


*Rezervační poplatek            1500,-Kč/ měsíc 

(platí se pouze za dítě, které nebude mít minimálně 5 návštěv v měsíci, ale přesto chce držet místo na docházku) Pozdní vyzvednutí dítěte 

(platí se za každou započatou hodinu)

100,- Kč


**Odhlásit dítě z důvodu nemoci lze do 06:00 konkrétního den

*Rezervační poplatek

Rezervační poplatek se platí pouze v případě, že vaše dítě je přijato na pravidelnou docházku a nebude přítomno ve školičce minimálně 5 dní z daného měsíce, přitom další měsíc si přejete nepřerušeně pokračovat v docházce. 

Pokud dítě 5 dní v  měsíci školičku nenavštíví, a nebude uhrazen rezervační poplatek, nemůžeme garantovat místo ve školičce na pravidelnou docházku. Vzhledem k tomu, že na místa ve školičce vedeme pořadník, bude dítě, převedeno na nepravidelnou docházku, aby k pravidelné docházce mohlo být přijato jiné dítě, dle pořadníku. Pokud budete chtít pokračovat v docházce bez rezervačního poplatku, musí dítě navštívit školičku alespoň 5 dní v měsíci.

Platí od 1. 3. 2019