Ukončení docházky

VÝPOVĚĎ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ. 

Na tomto formuláři je možné podat výpověď pouze ze strany rodičů, jak je uvedeno ve SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ.
Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s níže uvedenými podmínkami: 

  1. Výpovědní doba je 2 měsíce, začíná běžet 1. dnem následujícího měsíce, po odeslání výpovědi. 
  2. Tato výpověď může být podaná i bez udání důvodu, a to vždy písemně (vyplněním tohoto formuláře, odesláním na email nebo poštou).
  3. Rodič je po tuto dobu povinen hradit poplatky spojené s pobytem dítěte v dětské skupině
  4. Uplynutím výpovědní doby právní vztahy z výše uvedené smlouvy zaniknou.